Estudis

Pescaturisme i diversificació pesquera al Golf de Cadis

L'estudi Pescaturisme i diversificació pesquera al Golf de Cadis és un pla de viabilitat per desenvolupar les activitats de pesca turisme, turisme mariner i turisme aqüícola a Andalusia. L'estudi analitza el Reial decret de pesca turisme i la normativa de la Junta d'Andalusia. Aporta una guia per obtenir les autoritzacions de pesca turisme per Capitania Marítima, analitza les inversions necessàries per condicionar els vaixells, així com el disseny de les activitats per fer excursions de pesca turisme, turisme mariner o visites a les llotges de pesca, almadraves, corrals de pesca o ports pesquers. A més, proposa els preus de comercialització de les excursions i analitza els ingressos i la rendibilitat.

L'estudi realitzat per Pepe Martínez, CEO de Pescaturisme, en col·laboració amb els GALP del Golf de Cadis i la Junta d'Andalusia, també contempla un pla de màrqueting, possibles vies de finançament i la formació necessària perquè els pescadors puguin realitzar les activitats de pescaturisme, turisme mariner i turisme aqüícola.


Escriu-nos per Whatsapp Whatsapp
TrucarTrucar
Escriu-nosEmail